Головна Оголошення

Заводська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства

 Опубліковано: 6 жовтня 2021, 15:53

Заводська міська рада Миргородського району Полтавської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр медико-санітарної допомоги» Заводської міської ради Полтавської області.

Кваліфікаційні вимоги: громадянство України, повна вища освіта за ступенем спеціаліста у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент організацій», або «Охорона здоров'я» або «Організації і управління охороною здоров'я» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки»; стаж роботи – не менше 3 років трудового стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я» затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 № 1094, конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу та проводить з ним співбесіду.

Документи приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення за адресою: м. Заводське, вул. Полтавська, 4/16.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідка МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;
11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
Додаткові відомості щодо умов проведення конкурсу можна одержати за тел. 05356 3-56-92, е-пошта: office@zv.gov.ua    Твіт