Головна Документи Стратегічний розвиток
Знайдено: 5

Стратегічний план розвитку міста

Про оприлюднення проєкту державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту «Стратегія розвитку Заводської міської територіальної громади на 2023 - 2027 роки»

 Опубліковано: 25 серпня 2023, 15:06

1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Вид документу державного планування – Стратегії розвитку Заводської міської територіальної громади на 2023 - 2027 роки (далі – Стратегія) та є документом державного планування місцевого рівня.

Головними цілями Стратегії є: створення умов для економічного зростання та вдосконалення механізмів управління розвитком територіальної громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, проведення цілеспрямованої містобудівної політики, дотримання високих екологічних стандартів та, в результаті цього, підвищення конкурентоспроможності, доступності широкого спектра соціальних послуг, забезпечення гідних умов життя та загального підвищення добробуту населення, забезпечення екологічної безпеки на території громади. Суть Стратегії полягає в обов’язковій узгодженості економічного, екологічного та людського розвитку за умов, коли якість та безпека життя людей від покоління до покоління не зменшується, не погіршується стан довкілля та забезпечується соціально-економічний прогрес.

Стратегія розвитку Заводської міської територіальної громади на 2023 - 2027 роки узгоджується зі Стратегією розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки, оскільки є її складовою.

2) орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Заводська міська рада (Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Полтавська, 4/16).

3) передбачувану процедуру громадського обговорення, у тому числі:

а) дату початку та строки здійснення процедури

Строк громадського обговорення - 30 днів з дня оприлюднення повідомлення. Громадське обговорення починається з 25 серпня 2023 року і триває до 24 вересня 2023 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо)

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

Не проводяться.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі, пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Відділ економічного розвитку та інвестицій Виконавчого комітету Заводської міської ради. Ознайомитись з проєктом Стратегії розвитку Заводської міської територіальної громади на 2023 - 2027 роки можна в приміщенні Заводської міської ради за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Полтавська, 4/16, тел. (05356) 3-56-92 та на офіційному вебсайті Заводської міської ради за посиланям zv.gov.ua/content/zmr.html

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Відділ економічного розвитку та інвестицій Виконавчого комітету Заводської міської ради. Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Полтавська, 4/16, інформація за тел. (05356) 3-56-92.

Електронна адреса: zv.gov.ua/content/zmr.html

Зауваження і пропозиції приймаються у термін з 21.08.2023 по 20.09.2023.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Адмінприміщення Заводської міської ради за адресою: м. Заводське, вул. Полтавська, 4/16.

4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Стратегія розвитку Заводської міської територіальної громади на 2023-2027 роки Проєкт від 25 серпня 2023 року
Додаток до Стратегії розвитку Заводської МТГ на 2023-2027 роки Додаток від 25 серпня 2023 року
Звіт про стратегічну екологічну оцінку документа державного планування Звіт від 25 серпня 2023 року
Стратегічний план розвитку міста до 2020 року Затверджено рішенням міської ради №1 від 22 вересня 2011 року
Презентація Стратегічного плану розвитку міста Презентація Стратегії розвитку від 2011 року

 ОНОВЛЕНО 25.08.2023


    Твіт