Стандартна версія

 Головна Оголошення

Оголошено обрання присяжних до районних судів

 Опубліковано: 7 вересня 2022, 14:06

Полтавським Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України здійснюється набір присяжних до районних судів Миргородського району Полтавської області:
- до Гадяцького районного суду Миргородського району Полтавської області (юрисдикція поширюється на територію колишнього Гадяцького району);
- до Лохвицького районного суду Миргородського району Полтавської області (юрисдикція поширюється на територію колишнього Лохвицького району);
- до Шишацького районного суду Миргородського району Полтавської області (юрисдикція поширюється на територію колишнього Шишацького району).
Розгляд та затвердження списку кандидатур присяжних відбудеться на черговій сесії Миргородської районної ради.
Громадянам, які постійно проживають на території юрисдикції відповідного районного суду Миргородського району Полтавської області і виявили бажання бути обраними присяжними районного суду, необхідно до 14 вересня 2022 року подати за місцем проживання до органів управління територіальних громад (сільських, селищних, міських рад) такі документи:
- власноручно написану заяву про включення до списку присяжних відповідного районного суду Миргородського району Полтавської області;
- ксерокопію паспорта громадянина України (1 - 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата);
- документ, що підтверджує відсутність судимостей;
- документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.


Примітка.
Відповідно до Закону України „Про судоустрій і статус суддів” присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.
Присяжними не можуть бути громадяни, які:
- визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
- мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків народного засідателя, присяжного;
- мають незняту чи непогашену судимість;
- є народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, суддями, прокурорами, працівниками органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовцями, працівниками апаратів судів, іншими державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, адвокатами, нотаріусами, членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції;
- на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
- досягли шістдесяти п'яти років;
- не володіють державною мовою.
Яка участь присяжного у кримінальному судочинстві?
Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого - судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд. Визначає присяжних для участі у справі автоматизована система документообігу суду. Всі питання, пов'язані з судовим розглядом, крім окремо визначеного питання, судді і присяжні вирішують спільно.
Гарантії прав присяжних
Присяжним за час виконання ними обов'язків у суді в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується винагорода. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.
За присяжними на час виконання ними обов'язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання присяжним обов'язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов'язків із здійснення правосуддя.    Твіт