Головна Оголошення

Оголошення про проведення конкурсу щодо призначення управителя з управління багатоквартирними будинками

 Опубліковано: 24 березня 2020, 09:39

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», пунктом 5 статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», на виконання розпорядження міського голови м. Заводське від 23.03.2020 року за № 07 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних житлових будинків в м. Заводське», з метою забезпечення управління об'єктами житлово-комунального господарства, здійснення їх належного утримання та ефективної експлуатації, виконавчий комітет Заводської міської ради оголошує конкурс щодо призначення управителя з управління багатоквартирними будинками, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирними будинками.
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Організатор конкурсу – виконавчий комітет Заводської міської ради (далі – виконавчий комітет). 37240, вул. Полтавська, 4/16 м. Заводське, Лохвицького району, Полтавської області.
2. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
Катіба Сергій Іванович – провідний спеціаліст з земельних питань та містобудування апарату виконавчого комітету Заводської міської ради, тел.: (05356) 3 58 93.
Дробиш Марина Володимирівна – провідний спеціаліст з правових питань та РАЦС апарату виконавчого комітету Заводської міської ради, тел.: (05356) 3 56 92.
3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, з урахуванням такого розподілу балів за критеріями оцінювання:
- ціна послуги - до 35 балів;
- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою - до 15 балів;
- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців),- до 15 балів;
- фінансова спроможність учасника конкурсу - до 15 балів;
- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства - до 20 балів.
За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.
Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 35 балів.
4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.
4.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають виконавчому комітету Заводської міської ради заяву, у якій зазначають:
- фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
- юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.
До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця).
4.2. Способи і місце отримання конкурсної документації: конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою виконавчим комітетом його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації. Заява про отримання конкурсної документації учасника конкурсу у письмовій формі надається до осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу: Катіба Сергій Іванович, тел.: (05356) 3 58 93, або Дробиш Марина Володимирівна, тел.: (05356) 3 56 92, за адресою: 37240, вул. Полтавська, 4/16, м. Заводське, Лохвицького району, Полтавської області.
4.3. Конкурсна пропозиція.
Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу у відповідності з конкурсною документацією, особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження виконавчого комітету та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.
Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 14:00 год. 27 квітня 2020 року.
5. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.
Доступ до об'єкту конкурсу та огляд будинків буде проводитись з 9 квітня 2020 року по 10 квітня 2020 року з 10.00 до 16.00 години. У вихідні, святкові та неробочі дні огляд не проводиться. Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єкту конкурсу, письмово повідомляють про це осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу, не пізніше, ніж за день до огляду.
6. Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, станом на 01 січня 2019 року, становить 370 081,24 грн.
7. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
Місце – приміщення Заводської міської ради за адресою: 37240, вул. Полтавська, 4/16, м. Заводське, Лохвицького району, Полтавської області.
Дата та час проведення – 27 квітня 2020 року, о 14:00 годині (за київським часом).

Виконавчий комітет    Твіт