Головна Культура

Культура міста

Кожна з більш ніж двох тисяч національних культур, що існують у світі, має свою специфіку, яка і робить її неповторною й унікальною. Ця своєрідність виникає на основі впливу географічного чинника, особливостей історичного шляху народу, взаємодії з іншими етнокультурами.
У будь-якій національній культурі основоположною і базисною є народна культура. Потім на її основі поступово формуються професійні наука, література, мистецтво. Українська культура протягом тривалих періодів своєї історії розвивалася як народна. У ній велике місце займали фольклор, народні традиції, які додавали їй особливої чарівності і колориту. Особливо яскраво це виявилося в мистецтві – народних думах, піснях, танцях, декоративно-прикладному мистецтві. Саме завдяки збереженню і продовженню традицій, витоки яких сягають культури Київської Русі, став можливим підйом української культури і в XVI – XVII ст., і культурне відродження в XIX ст. У той же час відчутні і негативні наслідки такого характеру розвитку української національної культури. Протягом тривалого часу багато талановитих людей, які народилися і виросли в Україні, потім покидали її, зв'язували своє подальше життя і творчість з російською, польською, іншими культурами. Крім того, прогрес у сфері природничих наук був виражений слабше, ніж у гуманітарній.
Разом з тим, самобутня і старовинна система освіти, яка досягла свого розквіту в добу Козаччини і забезпечила практично суцільну грамотність населення, давня традиція книгописання, орієнтованість на провідні центри Європи, зокрема на Візантійську культурну традицію, роль України-Руси як центру християнства в східнослов'янському світі, а також як центру наук і вищої освіти в добу Козаччини завдяки розвинутій мережі колегіумів, Острозькій та Києво-Могилянській академії, меценатство та державна підтримка культури рядом визначних державників – К.Острозьким, П.Конашевичем-Сагайдачним, І. Мазепою та ін. – все це дозволило піднести українську культуру до рівня світового явища, створити ряд класичних шедеврів у галузі друкарства, архітектури, мистецтва, досягти значних успіхів у науці.
Збереження та розвиток культурних та творчих надбань рідного краю є важливою складовою процесу повноцінного розвитку та виховання жителів міста, дієвим засобом підготовки до високопродуктивної праці, забезпечення творчого довголіття, організація змістовного дозвілля, запобігання антигромадським проявам.
На сьогодні існує нагальна потреба проведення якісних змін у сфері культурного життя міста на основі використання сучасних підходів, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, зацікавлених організацій та громади міста.
Програма проведення культурно–мистецьких заходів в м. Заводське спрямована на створення сприятливих умов для розвитку культурного середовища міста, організація змістовного дозвілля за місцем проживання городян, визначає необхідні зміни у підходах суспільства до культурної сфери життєдіяльності.

 ОНОВЛЕНО 14.04.2016


    Твіт